Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
ЦПО към УВК "Прогрес" е крайъгълен камък по вашия път към високата професионална квалификация. Тук Вие ще усвоите нови знания и ще придобиете умения, които ще направят вашия труд по-успешен и по-приятен. Тези от Вас, на които новите знания и умения ще дадат смелост и увереност, могат да се явят на изпит (тест) за получаване на сертификат, който ще удостоверява вашата по-висока квалификация.
Издадено от ЦПО Удостоверение за придобиване на професионална квалификация  се признаватв процеса на атестация на служителите от държавната администрация и при кандидатстване в рамките на Европейския съюз. 
ЦПО при УВК "Прогрес" притежава лицензии, издадени от:
UzyLogoNAPOO.PNG 
UzyLogoMicrosoft_ITA.gif 
Certified Technical Education Center (CTEC) Progress:
CTEC Progress logo1.jpg CTEC са специализирани учебни центрове, предлагащи курсове на технически специалисти и възможности за сертифициране. За повече подробности кликнете иконката в ляво.

Понастоящем ЦАПК „Прогрес” притежава статут на сертифициран партньор на Microsoft с компетенция Learning - Microsoft Learning Competency. В рамките на тази компетенция към ЦАПК „Прогрес” е лицензиран център за обучение CTEC Progress.

Система за управление на обучението (СУО):
UzyITA_Educator.jpg Процесът на обучение се контролира със "Система за Управление на Обучението (СУО)". За да влезете в СУО, моля кликнете иконката в ляво - лого на системата.
Заб. При влизане, СУО ще ви поиска да се идентифицирате с потребителско име и с парола. Те се получават, след като се запишете в някой от обявените курсове за обучение.

Полезни сайтове: